جمعه 28 دی‌ماه سال 1386

شب عاشورا

امـشـب شـه شـهــیدان / چشم انتـظار فرداست / فردا بـه آسـمان ها / فریـاد وا حسـیناست

 

امشـب نشسته آن جان / دربـیــن جان نـثـاران / فردا به سوی جانان / بـاجـمـلـه احـبـاست

 

امـشب بـه گـلشن شاه / یاران ز شوق جمعند / گـلهای این گـلستان / فردا فتاده هرجاست

 

امـشـب خـیـام آن شاه / روشن بود ز نورش / فردا زدود و آتش / درخیمه گاه غوغاست

 

امشب کـنـنـد امــلاک / طـوف عـزیز زهرا / فردا فتاده برخاک / جسم عزیز زهراست

 

امـشـب سر ِعـبـادت / شـه بر زمین نـهـاده / فردا به روی نیزه / روسوی آسمان هاست

 

امشب بود به انگشت / آن خـاتـم سلـیـمـان / انگـشت و خـاتـم او/ در دست دیو٬فرداست

 

امشب بـه بـالـش نـاز/ سـر را نهاده بیمار/ فردا به بند و زنجیر/ خاکم به سر٬ سراپاست

 

امشب سـتـاده عـبـاس / در پیـشگـاه آن شاه / فــردا سـر بــرادر/ بـر زانـوان مـولاسـت

 

امشب شده است روشن / از روی ماه اکبر/ ایـن قرص ماه فردا / منشـق ز تیغ اعداست

 

امــشـب کـنـد تـبـسـم / اصغر به روی مـادر / فـــردا تـبـســم او/ بر روی دست باباست

 

امشب بـه بـزم شادی/ داماد نوجوان اسـت / فـردا مـیـان گرگـان / آن نوجوان رعـناست

 

امشب فرات غلطان/از هر دو سو روان است/لبهای تشنه فردا/محروم از آن دو دریاست

 

امـشـب بـقـامت شـاه / بـاشـد نـگـاه خواهر/ فـردا نـگاه زیـنـب / در جستجو بهر جاست

 

امـشـب نـوازش و ناز/ بـاشـد نـثار اطفال / بــس تازیانه از ظلم / فـردا نـثـار آنـهـاسـت

 

امشب غنوده هر طفل/سر در کنار مادر/فردا به خوف و وحشت/آواره سوی صحراست

 

امشب زشوق فردا/ دلها به بـیـقراریـست / فـردا بـهـشت جـاویـد / در انـتـظار آنـهـاسـت

 

امشب به اشک و زاری/ در مجلس حسـیـنـیم / فردا به روز محشر/ آن شاه شافع ماست

 

 

                                                                                  بابا ۱۳۸۶

طراحی سایت تاریخ ایران لینکدونی تبادل لینک Used Engines دانلود کتاب اسطوره اساطیر Ancient Civilizations Eski Tarih تاریح القدیم دایرکتوری تبادل لینک مشاهیر چهره های ماندگار دکتر شریعتی لینک های داغ دانلود کتاب رایگان ابهر abhar تاریخ فلسفه اخبار خبر ایران باستان تبلیغات آگهی رایگان آشپزی تبادل لینک مجله پزشکی فارس نویس فروشگاه نیازمندی ها شعر پارسی فارسی آگهی رایگان تبلیغات رایگان download دانلود مصر باستان