سه‌شنبه 25 دی‌ماه سال 1386

افسانه

( افـسـانـه ای کـه کـس نــتـواند شـنیدنـش * * * * * * آیا چه می گذشت به خـوبـان زدیـدنـش )


آن غنچه ای که لـب به سخـن وا نـکرده بـود * * * * * * ای دشمن از چه شرم نکردی ز چیدنـش


بــر روی  دسـت هــای  پــدر  آرمـیـده  بـود * * * * * * دلـهـای  مـا  بـسـوزد  از  آن   آرمـیـدنـش


گهـواره ای مـقـابـل چـشمـان مـادر اسـت * * * * * * در انـتـظـار  طـفـل  و  بـه مـنــزل رسیدنـش


گـرگـان بـه سـوی خـیـمـه اطـفـال رو کـننـد * * * * * * بـنـگـر بـدان غـزال  و  نـگـاه  و  رمـیـدنـش


بنگر به خواهری که تـوانش نـمـانـده اسـت * * * * * * در یـک سـو آن  نشستن و آنگه  دویدنش


میرفت سوی شام و نگه سوی شاه داشت * * * * * * آه  از نـگــاه زیـنـب  و  آن  دل  بـریـدنـش


انـگـشـتـری بـه خـدعـه ربـایـی اگـر زدسـت * * * * * * ظـالـم , چـرا بـریدن و در خون کشیدنش


ز بـهـر بـخـشـش گـنـه مـا نـوشـتـه شــد * * * * * * افـسـانـه ای کـه کـس نـتواند شنیدنش

 

                                                                                                                بابا

طراحی سایت تاریخ ایران لینکدونی تبادل لینک Used Engines دانلود کتاب اسطوره اساطیر Ancient Civilizations Eski Tarih تاریح القدیم دایرکتوری تبادل لینک مشاهیر چهره های ماندگار دکتر شریعتی لینک های داغ دانلود کتاب رایگان ابهر abhar تاریخ فلسفه اخبار خبر ایران باستان تبلیغات آگهی رایگان آشپزی تبادل لینک مجله پزشکی فارس نویس فروشگاه نیازمندی ها شعر پارسی فارسی آگهی رایگان تبلیغات رایگان download دانلود مصر باستان